Strona głównaDzień otwarty

Dzień Otwarty w Katoliku

27 kwietnia w piątkowe popołudnie w budynku gimnazjum, w którym od 1 września 2018r. będzie funkcjonowało Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, odbyło się niezwykłe spotkanie.

Od godziny 15.00 próg szkoły przekraczali licznie przybyli gimnazjaliści i ich rodzice. Witani uśmiechami i przyjemnymi dźwiękami muzyki wypełniającej szkolne korytarze i sale lekcyjne, udali się na spotkanie z księdzem dyrektorem Łukaszem Buczkiem i nauczycielami.

Goście naszej szkoły wnieśli w jej mury radosną ciekawość, serdeczność i otwartość. Taka też atmosfera wypełniła miejsce spotkania, które rozpoczął ksiądz dyrektor. Podkreślił, iż nowa szkoła jaką tworzymy potrzebuje wyjątkowych, otwartych młodych ludzi, którzy swą pracowitością, mądrością i kreatywnością uczynią ją miejscem szczególnym.

Obecny na spotkaniu ks. prałat Marian Bocho – Proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu – zwrócił się do licznie przybyłych życząc, aby spotkanie zaowocowało mądrym wyborem, aby w podejmowaniu ważnej i odpowiedzialnej decyzji o dalszym kształceniu towarzyszył gimnazjalistom Duch Święty.

Spotkanie przyjęło formę dialogu. Uczniowie zadawali pytania dotyczące kierunków kształcenia, przedmiotów rozszerzonych, grup innowacyjnych, zajęć pozalekcyjnych, liczebności klas, progu punktowego i kryteriów rekrutacji. Na liczne pytania odpowiadał zarówno ksiądz dyrektor jak i nauczyciele.

Szczególnymi atrakcjami Dnia Otwartego, zarówno dla przyszłych uczniów klasy politechniczno – medycznej, jak i humanistyczno – prawnej, były pokazy z chemii, fizyki, kryminalistyki oraz lekcje pokazowe z matematyki i języka angielskiego.

I tak podczas pokazów chemicznych, prowadzonych przez mgr inż. Joannę Niemiec, uczniowie nie tylko oglądali efektowne eksperymenty, ale również doszukiwali się naukowego wyjaśnienia zachodzących zjawisk. Zajęcia były wypełnione doświadczeniami z suchym lodem i kolorowymi roztworami. Nie zabrakło również kontrolowanych wybuchów.

Niezwykłe zastosowanie ciekłego azotu zaprezentował uczniom mgr Ireneusz Baran. Doświadczenia ukazały właściwości zamrożonych substancji organicznych oraz przemiany fazowe gazów i cieczy. Zajęcia zakończyły się wykładem i doświadczeniem obrazującym historię skroplenia gazów, w której niewątpliwą rolę odegrali Polacy: Karol Olszewski oraz Zygmunt Wróblewski – profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy jako pierwsi na świecie skroplili tlen i azot.

Na warsztatach z kryminalistyki, prowadzonych przez pana Bogdana Pajdo, uczniowie poznali serię ciekawostek na temat pracy śledczych. Mieli też okazję zastosować teorię w praktyce i za pomocą specjalnych pędzli i proszków ściągnąć swoje odciski palców.

Jan Śniadecki, polski astronom, matematyk, filozof i geograf napisał, iż matematyka jest to królowa wszystkich nauk, jej ulubieńcem jest prawda, a prostość i oczywistość jej strojem… Mogli się o tym przekonać gimnazjaliści uczestniczący w lekcji matematyki poprowadzonej przez mgr Albinę Biedroń.

Po świecie bez granic z mgr Katarzyną Barabarz podróżowali uczestnicy zajęć z języka angielskiego. Wśród gimnazjalistów uczestniczących w Dniu Otwartym byli tacy, którzy odwiedzili nas, aby udać się tylko w tę podróż.

Uczniowie w czasie indywidualnych rozmów z nauczycielami dopytywali o interesujące ich szczegóły nauki w Katoliku. Rozmowy nauczycieli z rodzicami i gimnazjalistami odbywały się również w kawiarence przy słodkościach.

To było bardzo owocne i wartościowe spotkanie zarówno dla gimnazjalistów, ich rodziców, jak i nauczycieli liceum.

Relację z Dnia Otwartego będzie można obejrzeć w TVP3 Rzeszów oraz na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy!

facebook