Strona głównaDoradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe pomaga nam poznać swoje predyspozycje oraz
zainteresowania, które możemy wykorzystać w budowaniu swojej kariery.
Proces doradztwa ma na celu wsparcie w przypadku chęci zmiany zawodu,
identyfikacji ze swoją rolą w zawodzie lub zaplanowanie kariery zawodowej.

Tutaj znajdziecie materiały, które pomogą Wam w poznaniu Siebie, Swojej
osobowości i preferencji zawodowych.

Kim chciałbyś/chciałabyś być?

1. Jak określić swoje preferencje zawodowe?
     a. Test Holanda – skłonność zawodowa.

        Osobowość zawodowa Hollanda.
        Test Hollanda – skłonności zawodowe.
        Uproszczony test Hollanda.

     b. Testy orientacji zawodowej.
         Kwestionariusz preferencji.
         Profil zainteresowań.
         Test inteligencji wielorakiej.
         Test zainteresowań zawodowych.

     c. Psychologia pracy i zawodowego sukcesu.

2. Jaka jest moja osobowość?

         Test Hartmana.
         Test Hartmana interpretacja wyników.

facebook