Strona głównaKadra

Kadra nauczycielska

 

Nazwisko i imię

Nauczyciel:

Ks. Grzegorz Delmanowicz

Dyrektor liceum
Religii

Ewa Jankowska

Wicedyrektor liceum
Matematyki

Beata Bałendo

Języka polskiego

Katarzyna Barabasz

Języka angielskiego

Ireneusz Baran

Fizyki

Albina Biedroń

Matematyki

Alina Dejneka

Języka łacińskiego
Historii
Wiedzy o społeczeństwie

Jarosław Dyrda Historii
Wiedzy o społeczeństwie
Historii i społeczeństwa

Marta Kardyś

Religii
Wychowania do życia w rodzinie

Renata Kasper-Pakosz

Chemii

Wiesława Kida

Geografii

Renata Krzebiot

Pedagog

Karolina Mazur

Języka polskiego

Joanna Obłoza

Chemii

Marek Okarmus

Informatyki

Monika Rokoszyńska

Biologii

Anita Stec-Skrzypek

Języka niemieckiego
Języka włoskiego
Edukacji dla bezpieczeństwa

Tomasz Sus

Wychowania fizycznego

Marta Wajda-Kaciuba

Chemii

Małgorzata Wilczyńska

Podstaw przedsiębiorczości

Roksana Zając

Języka angielskiego

 

Pracownicy administracji i obsługi

 

Iwona Marek

Edyta Margol

 

Pierwszy dyrektor szkoły (2018-2020)

 

ks. Łukasz Buczek

facebook