Strona głównaKadra

Kadra nauczycielska

ks. dr Grzegorz Delmanowicz

dyrektor liceum, nauczyciel religii

mgr Agnieszka Adrzejewska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Beata Bałendo

nauczyciel języka polskiego

mgr Albina Biedroń

nauczyciel matematyki

mgr Daniel Biłas

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Katarzyna Danyluk-Jabłońska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Jarosław Dyrda

nauczyciel historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie

mgr Magdalena Harpula

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

ks. dr Marcin Koperski

nauczyciel języka łacińskiego i kultury antycznej

mgr Agnieszka Kalwara

nauczyciel biologii

mgr Wiesława Kida

nauczyciel geografii

mgr Maria Mastek

nauczyciel chemii

ks. mgr Andrzej Kinal

nauczyciel religii

mgr Paulina Krupa

pedagog specjalny

mgr Justyna Litwin

nauczyciel matematyki

mgr Maria Mastek

nauczyciel chemii

mgr Jolanta Mroczka

psycholog

mgr Marek Okarmus

nauczyciel informatyki
mgr Zbigniew Piguła

nauczyciel fizyki

mgr Anita Stec-Skrzypek

nauczyciel języka niemieckiego, języka włoskiego i edb

mgr Monika Szajner

nauczyciel biologii

mgr Monika Szajner

nauczyciel biologii

mgr Joanna Tomczyk

pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, historii

dr Małgorzata Wilczyńska

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

dr Zofia Zając-Gardeła

nauczyciel języka polskiego

   

 

Pracownicy administracji i obsługi

mgr Iwona Marek

Paulina Sarzyńska

Edyta Margol

 

Pierwszy dyrektor szkoły (2018-2020)

ks. mgr lic. Łukasz Buczek

facebook