Strona głównaKadra

Kadra nauczycielska:

ks. dr Grzegorz Delmanowicz

dyrektor liceum, religia

mgr Agnieszka Andrzejewska

język angielski

mgr Beata Bałendo

język polski

mgr Daniel Biłas

wychowanie fizyczne

mgr Magdalena Harpula

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Kalwara

biologia

mgr Wojciech Kamiński

informatyka

mgr Wiesława Kida

geografia

mgr Kamila Kiełbicka

chemia

ks. mgr Andrzej Kinal

religia

ks. dr Marcin Koperski

język łaciński i kultura antyczna

mgr Paulina Krupa

doradztwo zawodowe

mgr Justyna Litwin

matematyka

mgr Zbigniew Piguła

fizyka

mgr Paulina Sawa

historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

mgr Anita Stec-Skrzypek

język niemiecki, język włoski i edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Monika Szajner

biologia

mgr Joanna Tomczyk

wiedza o społeczeństwie, historia

mgr Zdzisława Wandasiewicz

język polski

dr Małgorzata Wilczyńska

podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Ewelina Iwosa
Danuta Dudek
Edyta Margol

facebook