Strona głównaKadra

Kadra nauczycielska

ks. dr Grzegorz Delmanowicz

dyrektor liceum, nauczyciel religii

mgr Ewa Jankowska

wicedyrektor liceum, nauczyciel matematyki

mgr Beata Bałendo

nauczyciel języka polskiego

mgr Katarzyna Barabasz

nauczyciel języka angielskiego

mgr Ireneusz Baran

nauczyciel fizyki

mgr Albina Biedroń

nauczyciel matematyki

mgr Katarzyna Danyluk-Jabłońska

nauczyciel języka angielskiego

mgr Alina Dejneka

nauczyciel historii, języka łacińskiego i kultury antycznej

mgr Jarosław Dyrda

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Aneta Hudycz

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Justyna Kaciuba

nauczyciel biologii

dr Renata Kasper-Pakosz

nauczyciel chemii

mgr Wiesława Kida

nauczyciel geografii

mgr Renata Krzebiot

pedagog

mgr Justyna Litwin

nauczyciel matematyki

dr Karolina Mazur

nauczyciel języka polskiego

ks. mgr Michał Mazur

nauczyciel religii

mgr Joanna Obłoza

nauczyciel chemii

mgr Marek Okarmus

nauczyciel informatyki

mgr Anita Stec-Skrzypek

nauczyciel języka niemieckiego, języka włoskiego i edb

mgr Tomasz Sus

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Monika Szajner

nauczyciel biologii

mgr Joanna Tomczyk

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Marta Wajda-Kaciuba

nauczyciel chemii

dr Małgorzata Wilczyńska

nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

mgr Roksana Zając

nauczyciel języka angielskiego

 

Pracownicy administracji i obsługi

mgr Iwona Marek

Edyta Margol

 

Pierwszy dyrektor szkoły (2018-2020)

ks. mgr lic. Łukasz Buczek

facebook