Strona głównaKadraKatarzyna Barabasz

Katarzyna Barabasz

Nauczyciel języka angielskiego, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu oraz wydziału filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie, nauczyciel dyplomowany z 12 letnim stażem, egzaminator OKE. Organizatorka obozów językowych w ramach projektu Euroweek- Szkoła Liderów. Uczestniczka projektu E-twinning. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

facebook