Strona głównaOferta dla absolwentów szkół podstawowych

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

KLASA 1A   MEDYCZNA 

"

Przedmioty rozszerzone to: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

Oferta skierowana jest do uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania skupione wokół tematyki biologicznej, chemicznej, medycznej oraz ekologicznej. Pozwoli zdobyć nowe wiadomości i umiejętności, sprawdzić swoją wiedzę w praktyce i osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z biologii i chemii.

Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, analityka, biotechnologia, psychologia, dietetyka, inżynieria biomedyczna.

KLASA 1B   MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

"

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka lub geografia, język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

Klasa matematyczno – przyrodnicza to dobry wybór dla tych, których fascynuje świat nauk ścisłych – matematyki, fizyki i geografii, chętnie biorących udział w olimpiadach i konkursach, nie bojących się nowych wyzwań. Język angielski na poziomie rozszerzonym umożliwi sprawne posługiwanie się nim zarówno w praktyce jak i w dziedzinach specjalistycznych.

Przygotowuje do studiów: na wszystkich uczelniach politechnicznych, uniwersyteckich wydziałach matematyczno – przyrodniczych oraz uczelniach ekonomicznych.

KLASA 1C   HUMANISTYCZNO-PRAWNA

"

Przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, wos lub język angielski

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

Oferta dla uczniów zainteresowanych: historią, językiem polskim, sztuką debatowania, kulturą dyskusji. Pozwoli na pogłębienie wiedzy o prawie, funkcjonowaniu państwa i organizacji międzynarodowych, pomoże zrozumieć procesy zachodzące we współczesnym świecie.

Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, politologia, nauki społeczne, historia, filologia polska, dziennikarstwo, psychologia, komunikacja społeczna, administracja, socjologia, pedagogika, europeistyka.

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji zaproponowane będą przez kandydatów inne przedmioty. Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru.

facebook