Strona głównaOferta dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

KLASA 1A   POLITECHNICZNO-MEDYCZNA 

"

Przedmioty rozszerzone to: matematyka,  chemia

Grupa medyczna: biologia
Grupa politechniczna: fizyka

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, biologia lub fizyka

Ta klasa jest dla uczniów, którzy fascynują się światem nauk ścisłych lub chcą rozwijać wiedzę o tematyce biologicznej, chemicznej, medycznej i ekologicznej.
Przygotowuje do studiów na uczelniach politechnicznych, ekonomicznych, uniwersyteckich wydziałach matematyczno-przyrodniczych oraz na kierunkach: medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, analityka, biotechnologia, dietetyka.

KLASA 1B   HUMANISTYCZNO-PRAWNA

"

Przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Oferta pozwala na pogłębienie wiedzy o prawie, funkcjonowaniu państwa i organizacjach międzynarodowych oraz w zrozumieniu procesów zachodzących we współczesnym świecie.
Umożliwia studiowanie: prawa, politologii, nauk społecznych, historii, filologii polskiej, dziennikarstwa, psychologii, komunikacji społecznej, administracji, socjologii, pedagogiki, europeistyki.

KLASA 1C   LINGWISTYCZNA

"

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Do tej klasy mogą uczęszczać ci, którzy chcą doskonalić swój warsztat językowy w nowoczesnej pracowni i pogłębiać wiedzę społeczną.
Przygotowuje do studiowania: filologii polskiej, filologii obcej, językoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, turystyki i hotelarstwa.

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji zaproponowane będą przez kandydatów inne przedmioty. Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru.

facebook