Strona głównaOferta dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Oferta dla absolwentów szkół podstawowych

KLASA 1A BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

"

Przedmioty rozszerzone to: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty punktowane: matematyka, chemia, biologia, język polski

Oferujemy:
– drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub włoski
– zajęcia z języka łacińskiego
– dodatkowe zajęcia laboratoryjne
– korzystanie z nowoczesnych pracowni: biologicznej i chemicznej
Klasa biologiczno-chemiczna to wspaniała ścieżka edukacyjna dla miłośników nauk przyrodniczych oraz wszystkich, którzy marzą o wykonywaniu zawodów medycznych.
Umożliwia studiowanie: medycyny, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji.
Wymagana minimalna liczba punktów: 100

KLASA 1B MATEMATYCZNO-FIZYCZNA

"

Przedmioty rozszerzone to: matematyka, fizyka, chemia

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, chemia, fizyka

Oferujemy:
– drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub włoski
– zajęcia z języka łacińskiego
– dodatkowe zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych
– udział w warsztatach w Politechnice Krakowskiej
– dodatkowe zajęcia laboratoryjne w nowoczesnej pracowni chemicznej
Klasa matematyczno-fizyczna to świetny wybór dla tych, którzy fascynują się naukami ścisłymi oraz lubią matematykę
Przygotowuje do studiów na uczelniach politechnicznych, ekonomicznych oraz na uniwersyteckich wydziałach matematyczno-przyrodniczych
Wymagana minimalna liczba punktów: 100

KLASA 1C HUMANISTYCZNA

"

Przedmioty rozszerzone:  język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

Oferujemy:
– drugi język do wyboru: niemiecki lub włoski
– zajęcia z języka łacińskiego
– warsztaty prowadzone przez edukatorów Instytutu Pamięci Narodowej
Klasa jest adresowana do humanistów, pasjonatów historii, osób pragnących pogłębiać wiedzę o funkcjonowaniu państwa i organizacjach międzynarodowych, przyszłych prawników oraz do miłośników dziennikarstwa i politologii.
Umożliwia studiowanie: prawa, politologii, nauk społecznych, historii, filologii polskiej, dziennikarstwa, psychologii, komunikacji społecznej, administracji, socjologii, pedagogiki, europeistyki.
Wymagana minimalna liczba punktów: 100

KLASA 1D LINGWISTYCZNA

"

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie 

Oferujemy:
– drugi język obcy do wyboru: niemiecki lub włoski
– zajęcia z języka łacińskiego
– uczestnictwo w międzynarodowych zajęciach z języka angielskiego
– udział w obozach językowych „EuroWeek Szkoła liderów”
Do tej klasy mogą uczęszczać ci, którzy chcą doskonalić swój warsztat językowy w nowoczesnej pracowni oraz pogłębiać swoją wiedzę społeczną.
Umożliwia studiowanie: filologii polskiej i obcej, językoznawstwa, lingwistyki stosowanej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, turystyki i hotelarstwa.
Wymagana minimalna liczba punktów: 100

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmiany rozszerzeń, które są do wyboru, jeśli w trakcie rekrutacji zaproponowane będą przez kandydatów inne przedmioty. Planowane oddziały zostaną utworzone w przypadku dokonania pełnego naboru.

Wyróżnia nas to, że:
 • jesteśmy szkołą katolicką bez czesnego,
 • uczymy się tylko na pierwszą zmianę w małych zespołach klasowych,
 • wychowujemy, bardzo dobrze kształcąc, w duchu wartości
 • chrześcijańskich,
 • tworzymy przyjazną i rodzinną atmosferę,
 • dysponujemy salami multimedialnymi i pracowniami przedmiotowymi:
 • językową, biologiczną, chemiczną,
 • mamy wysokie wyniki egzaminu maturalnego i stuprocentową zdawalność,
 • osiągamy sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • oferujemy dodatkowe zajęcia z wybranych przedmiotów maturalnych,
 • angażujemy się w wolontariat,
 • współpracujemy z uczelniami wyższymi,
 • łączy nas jednolity strój szkolny,
 • organizujemy cykliczne wydarzenia i wyjazdy,
 • zapewniamy duchowe wsparcie.

 

facebook