Strona głównaKonsultacje nauczycieli

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
w czasie zdalnego nauczania
Harmonogram obowiązuje od 18.01.2021 r.


Sposób konsultacji: kontakt poprzez dziennik elektroniczny, a w jego ramach nauczyciel ustala indywidualną formę konsultacji z rodzicem (telefonicznie, komunikator głosowy, emaila), a w razie potrzeby dostosowuje godzinę konsultacji do możliwości rodzica i własnych

 

Nazwisko i imię nauczyciela

dzień tygodnia

godzina

Ks. dr Delmanowicz Grzegorz

wtorek

09:00 – 12:00

Bałendo Beata

czwartek

10:40-11:25

Barabasz Katarzyna

środa

08:50-09:35

Baran Ireneusz

wtorek

 09:40-10:25

Biedroń Albina

poniedziałek

11:30-12:15

Dejneka Alina

piątek

08:50-09:35

Dyrda Jarosław

poniedziałek

08:50-09:35

Jankowska Ewa

czwartek

10:40-12:15

Kardyś Marta

czwartek

09:40-10:25

Kida Wiesława

wtorek

08:50-09:35

Krzebiot Renata      pedagog

Poniedziałek
środa
czwartek

12:20-13:55 11:30-13:55 10:40-13:55

Mazur Karolina

poniedziałek

09:40-10:25

Marta Wajda-Kaciuba

środa

13:10-13:55

Okarmus Marek

środa

11:30 – 12:15

Rokoszyńska Monika

poniedziałek

09:40-10:25

Stec-Skrzypek Anita

czwartek

10:40-11:25

Sus Tomasz

wtorek

12:20-13:05

Wilczyńska Małgorzata

wtorek

14:50-15:35

Zając Roksana

poniedziałek

10:40-11:25

 

facebook