Strona głównaAktualnościOgólneWarsztaty „Cyberbezpieczni” w naszej szkole.

W dniu 21 października 2021 roku w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu, z inicjatywy Pani dr Małgorzaty Wilczyńskiej z Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu odbyły się Warsztaty pt. “Cyberbezpieczni” przeprowadzone przez mgr Mariusza Rabkę – instruktora Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie, Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu.

W warsztatach, będących propozycją edukacyjno-profilaktyczną Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, udział wzięła młodzież licealna naszej szkoły z klas: 1a, 2a, 3a, 3b oraz 3A.

Zamierzeniem i głównym celem, trwających dwie godziny lekcyjne warsztatów było poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwrócenie ich szczególnej uwagi na zagrożenia oraz specyfikę przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni. Ponadto aktywny udział młodzieży pozwolił w przystępny sposób przedstawić prawne aspekty ścigania cyberprzestępców i wypracować wnioski dotyczące możliwych działań profilaktycznych w tym zakresie.

Wykład, dyskusje i wspólne wyciąganie wniosków dotyczących cyberprzestrzeni uzupełniała prezentacja multimedialna przygotowana przez prowadzącego wykład pana instruktora.

Po zakończeniu warsztatów zrobione zostało wspólne zdjęcie z udziałem Wicedyrektor Szkoły, pani mgr Ewy Jankowskiej, Pani dr Małgorzaty Wilczyńskiej i Pana mgr Mariusza Rabki z Instytutu Ekonomii i Zarządzania PWSTE oraz wszystkich uczniów, biorących udział w tym wydarzeniu.

Przeprowadzenie warsztatów było możliwe dzięki zgodzie Dyrektora Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, ks. dr. Grzegorza Delmanowicza.

RS

facebook