Strona głównaAktualnościOgólneWyniki egzaminu maturalnego 2023

W maju 2023 r. w jarosławskim “Katoliku” przystąpiło do matury 40 licealistów. Każdy maturzysta musiał obowiązkowo podejść do egzaminu pisemnego z języka polskiego, z matematyki, z języka obcego nowożytnego, do egzaminu z przynajmniej jednego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.
 
Z radością informujemy, że zdawalność egzaminu dojrzałości jest stuprocentowa. Szkoła uzyskała bardzo wysokie wyniki z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Wyniki egzaminu pisemnego z języka polskiego (podstawa) – 73%, matematyki (podstawa) – 85% i języka angielskiego (podstawa) – 88% są wyższe niż wyniki uzyskane na terenie powiatu, województwa i kraju. Wyniki egzaminu pisemnego z geografii (rozszerzenie) – 70%, historii (rozszerzenie) – 48%, języka angielskiego (rozszerzenie) – 71%, języka polskiego (rozszerzenie) – 69%, matematyka (rozszerzenie) – 62%, wiedzy o społeczeństwie (rozszerzenie) – 57%. Wyniki egzaminu pisemnego z biologii (rozszerzenie) – 49% są porównywalne do wyników powiatu, lecz wyższe w odniesieniu do wyników uzyskanych na terenie województwa i kraju. Wyniki egzaminu pisemnego z chemii (rozszerzenie) – 46% kształtują się na podobnym poziomie, jak wyniki uzyskane na terenie powiatu, województwa i kraju. Wyniki egzaminu ustnego z języka angielskiego – 89% są wyższe od średniej powiatu, województwa i kraju. Wyniki egzaminu ustnego z języka polskiego – 74% są zbliżone do wyników uzyskanych na terenie powiatu, województwa i kraju.
 
Oto graficzna ilustracja tegorocznych wyników egzaminu maturalnego:

 

facebook