Strona głównaAktualnościOgólneProgram “EuroWeek – Szkoła Liderów”

Uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum w Jarosławiu wzięli udział w Programie “EuroWeek – Szkoła Liderów” w dniach 9.12.2019-13.12.2019 w Dusznikach Zdroju na Ziemi Kłodzkiej.
Euroweek jest programem edukacyjnym, który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność.
Doświadczeni wolontariusze i wolontariuszki z Kolumbii, Indonezji, Meksyku, Turcji, Wietnamu i USA przekazali informacje z zakresu historii, ekonomii, turystyki, kultury oraz mieszkańców i tradycji swoich krajów w sposób nowoczesny i interaktywny, jak i niezwykle przystępny, co sprzyjało zapamiętywaniu i rozumieniu poruszanych zagadnień. W celu podniesienia umiejętności społeczno-komunikacyjnych uczestników, program Euroweek otworzył przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie poprzez zróżnicowane zadania, mające na celu naukę umiejętności współpracy i budowania teamu, a także poprzez warsztaty językowe, odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz symulacje dyskusji publicznych. Dodatkowo, aby podnieść sprawności intelektualne i kreatywność uczestników, program obejmował różnorodne warsztaty i zadania z zakresu rozwiązywania problemów, zarządzania grupą, kreatywności, zarządzania projektami, debat, uchodźstwa, stereotypów, porównań tematycznych i wielu, wielu innych. Dzięki temu uczestnicy zdolni są do krytycznego myślenia i otwartości.
Nasi uczniowie rozwinęli najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Ponadto przełamali barierę porozumiewania się w języku angielskim, poznali wielu ciekawych ludzi i świetnie się bawili. Podczas pobytu uczniami opiekowała się Pani Katarzyna Barabasz.

KB

facebook