Strona głównaAktualnościOgólneForum wychowawcze

…A może myśli teraz o młodzieży,

której wychowanie powierzył jej Bóg,

i w którą mimo przeciwności, wierzy,

wskazując wybór nie najprostszych dróg?

Przywołany fragment wiersza pt. „Jarosławska Święta”, który został nagrodzony w poetyckim konkursie, oddaje atmosferę panującą podczas II Forum Wychowawczego „Wspólna troska”.

Forum odbyło się w 4 grudnia 2020 r. w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. To cykliczna impreza, której w tym roku mottem przewodnim były słowa Anny Jenke – Służebnicy Bożej, polskiej harcerki, pedagog, pisarki i działaczki społecznej, która żyła w latach 1921-1976: aby dojść do celu należy kroczyć drogą Prawdy, Dobra i Piękna. Dla społeczności tej jakże młodej placówki (działalność rozpoczęła we wrześniu 2018 r.) była to okazja do pielęgnowania ducha wspólnoty między rodzicami, nauczycielami i uczniami. Forum Wychowawcze to również sposobność do wzajemnej wymiany myśli i doświadczeń w celu rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych w życiu młodzieży, do pogłębionego spojrzenia na sprawy dotyczące wychowania do wartości; inspirowanie młodzieży do kroczenia drogami Prawdy, Dobra i Piękna oraz zachęcanie osób odpowiedzialnych za proces wychowawczy do podejmowania odpowiednich działań prewencyjnych i profilaktycznych.

Ta piękna inicjatywa została zainicjowana w 2019 r. przez ks. mgr. lic. Łukasza Buczka, pierwszego Dyrektora „Jarosławskiego Katolika”, który określił główny cel tego wydarzenia, posługując się następującym cytatem z Pisma Świętego: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście… Wybierajcie więc życie, abyście żyli…

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną tegoroczne spotkanie odbyło się w formule on line. Ks. dr Grzegorz Delmanowicz – obecny dyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przywitał w progach liceum Księdza Prałata Mariana Bocho – proboszcza Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, która jest organem prowadzącym dla liceum oraz s. Bernadetę Lipian – Służebniczkę Starowiejską, która od wielu lat pasjonuje się osobą Anny Jenke, przybliżając wszystkim słowa i życiowe postawy tego niezwykłego pedagoga. Ksiądz Dyrektor pozdrowił również serdecznie wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów, którzy wzięli udział w Forum za pośrednictwem łączy internetowych.

W programie II Forum zostało przewidziane wystąpienie s. Bernadety pt. „Anna Jenke – wzór młodzieńczych ideałów”. Tematyka jej konferencji koncentrowała się wokół następującej wypowiedzi Służebnicy Bożej: Jesteście bohaterami! Wasza walka to walka ze swoimi wadami, zagrożeniami i słabościami… Ostatnim akcentem Forum było podsumowanie konkursu poetyckiego „Aby dojść do celu, trzeba iść drogą Prawdy, Dobra i Piękna”, którego dokonała mgr Beata Bałendo – nauczycielka języka polskiego w „Jarosławskim Katoliku”. Następnie uczennica liceum – Natalia Kołcz zaprezentowała wiersz, który otrzymał pierwszą nagrodę. Mimo utrudnień związanych z izolacją, wielu uczniów ze szkół podstawowych odpowiedziało na zaproszenie do udziału w tym konkursie, zawierając swoje przemyślenia i refleksje w strofach zredagowanych wierszy.

Środki finansowe na organizację Forum zostały pozyskane z budżetu obywatelskiego miasta Jarosławia.

mgr Ewa Jankowska

 

JAROSŁAW: II Forum Wychowawcze „Wspólna Troska” w jarosławskim LO katolickim

 

facebook