Strona głównaAktualnościOgólneSprawozdanie ze Szkolnej Filmoteki

W Niedzielę Palmową uczniowie jarosławskiego „Katolika” rozprowadzali po Mszach św. własnoręcznie przygotowane ozdoby wielkanocne, które zostały wykonane podczas zajęć wspomagających prowadzonych przez pedagoga Panią Joannę Tomczyk.

Tego rodzaju zajęcia stworzyły im możliwość odkrycia własnych zdolności, talentów oraz poszerzania swoich zainteresowań. Dzięki wspólnie spędzonym chwilom uczniowie mogli pogłębić koleżeńskie relacje, nauczyć się budowania przyjaznej atmosfery w środowisku rówieśniczym oraz twórczo wykorzystać czas wolny. Środki finansowe zebrane podczas kiermaszu zostały częściowo przeznaczone na zorganizowanie “Szkolnej Filmoteki” w dniu 28 kwietnia br. w której chętnie udział wzięli uczniowie uczestniczący w zajęciach wspomagających oraz ci, którzy zaangażowali się w rozprowadzanie ozdób świątecznych podczas wielkanocnego kiermaszu. Pozostałe zebrane pieniądze zostały przeznaczone na działalność statutową szkoły, co w przyszłości wpłynie wymiernie na kolejne sukcesy naszej młodzieży.

W nagrodę za aktywny udział w opisanym przedsięwzięciu, Uczniowie podczas filmoteki mieli okazuję obejrzeć piękny film „Dr Moscati”, mówiący o przyjaźni, miłości, pracy z pasją opartej na najwyższych wartościach, ideałach. Film przedstawia postać lekarza Giuseppe Moscatiego, który pracował z zaangażowaniem, jego celem było dążenie do świętości, którą docelowo osiągnął. Dodatkowo czas został uatrakcyjniony przez Panią pedagog i Ks. Dyrektora, którzy wcielili się w postaci historyczne reklamujące film „Dr Moscati” oraz dokonali promocji książki „Jezus, mówi do Ciebie” w której każdy może znaleźć coś dla siebie w zakresie przyjaźni. Spotkanie odbyło się przy zamówionych pizzach, w życzliwej, przyjaznej atmosferze. Wierzymy, że „Szkolna Filmoteka” wpisze się na stałe w kalendarz imprez szkolnych.

JT

facebook