Strona głównaAktualnościOgólneWRĘCZENIE NAGRÓD UCZESTNIKOM KONKURSU WIEDZY O ANNIE JENKE

Konkurs Wiedzy o Annie Jenke dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych powiatu jarosławskiego, przeworskiego i łańcuckiego został objęty honorowym patronatem Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio Fara, Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke i Starosty Jarosławskiego.
W pierwszym etapie zmagań wzięło udział 15 uczniów, reprezentujących 8 szkół powiatu jarosławskiego, łańcuckiego i przeworskiego. Uczniowie rozwiązywali 2 marca br. test online, który składał się z 45 szczegółowych pytań dotyczących Anny Jenke. Maksymalną liczbę punktów uzyskały: Victoria Derewońko, Karolina Pałys, Klaudia Płonka. Najszybciej rozwiązała test Victoria Derewońko (czas 05:37). Drugie miejsce zajęła Karolina Pałys (czas 07:08). Trzecie miejsce zostało przyznane Klaudii Płonka (czas 09:42).
W drugim etapie konkursu uczestniczyło 10 uczniów. Każdy z nich miał wybrać jedną z pięciu sentencji Służebnicy Bożej oraz przygotować na jej temat pisemną pracę. Dany fragment dziennika duchowego należało rozwinąć na podstawie odpowiednio dobranych faktów z życia Anny Jenke, dodając do niego własne spostrzeżenia i obserwacje. Przygotowane prace zostały
ocenione przez następujących członków Komisji konkursowej: Pani dr Karolina Mazur – nauczyciel języka polskiego, Pani mgr Beata Bałendo – nauczyciel języka polskiego, ks. dr Grzegorz Delmanowicz – nauczyciel religii. Przy ocenianiu wypracowań zastosowano następujące kryteria: 1) rozwinięcie wybranej sentencji w oparciu o przywołane fakty z życia służebnicy Bożej – 10 pkt.; 2) własne spostrzeżenia i obserwacje – 5 pkt.; 3) poprawność językowa i walory estetyczne pracy – 5 pkt. Najwyżej
zostały ocenione takich uczniów, jak: Klaudia Płonka (20 pkt.), Nikola Chmielowiec (20 pkt.), Victoria Drewońko (19 pkt.), Katarzyna Bukowska (16 pkt.), Laura Adamik (15 pkt.) i Kornelia Chmura (15 pkt.).
 
Komisja konkursowa, po przenalizowaniu wyników pierwszego i drugiego etapu, przyznała 12 kwietnia br. następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce – Victoria Derewońko (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wietlinie) i Klaudia Płonka (Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy);
miejsce II – Katarzyna Bukowska (Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej) i Nikola Chmielowiec (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Miękiszu Starym);
miejsce III – Karolina Pałys i Laura Adamik (Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu). Wyróżnienie otrzymały
Kornelia Chmura (Szkoła Podstawowa im. ks. Franciszka Wosia w Świętoniowej) i Magdalena Prasoł (Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy).
 
Konkurs Wiedzy o Annie Jenke został umieszczony na podstawie zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nr 5/2022 z dnia 28 lutego br. w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2022/2023”. Uczniowie, którzy wzięli w nim udział i uzyskali miejsca I-III są uprawnieni do otrzymania odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły oraz uzyskania dodatkowych punktów podczas rekrutacji.
 
Wręczenie nagród miało miejsce 22 kwietnia br. w sali Anny Jenke. Poza uczestnikami konkursu w uroczystości wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke: Pan Rafał Solski – jego Prezes, s. Bernadeta Lipian ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, katecheci i nauczyciele uczniów i ich rodzice. Nagrody książkowe zostały ufundowane przez Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu i Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu.
 
Ks. Grzegorz Delmanowicz

 

facebook