Strona głównaAktualnościOgólneKonkurs „World of Languages Expert”

21 października 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego „World of Languages Expert”, zorganizowany przez łódzkie Wydawnictwo „Synapsa”, które zajmuje się publikacją pomocy naukowych na różnych poziomach zaawansowania. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas 1a i 1b, 4 uczniów z klasy 2a oraz 7 uczniów z klasy 3a. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, na który składało się 20 pytań zróżnicowanych pod względem poziomu. Wyniki konkursu otrzymaliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku. Czterech uczniów otrzymało dyplomy laureatów, zdobywając 19 lub 18 punktów na 20. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa. Każdy, kto wziął udział w konkursie, został nagrodzony przez wydawnictwo zakładkami edukacyjnymi, które stanowią pomoc w nauce języka angielskiego (lista angielskich czasowników nieregularnych, stopniowanie przymiotników angielskich), a laureaci otrzymali zakładkę dodatkową (listę trudniejszych, rzadziej używanych czasowników nieregularnych). Laureaci konkursu otrzymają także elektroniczną publikację, tzw. językownik trójjęzyczny, a wszyscy uczestnicy – możliwość bezpłatnego pobrania e-booka konkursowego. Nad właściwym przebiegiem konkursu czuwała p. Agnieszka Andrzejewska. Opłaty związane z udziałem w konkursie zostały pokryte z funduszu Rady Rodziców. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, serdecznie gratulujemy…

GD

facebook