Strona głównaAktualnościOgólneNasze konkursy w Wykazie Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Nasze konkursy w Wykazie Podkarpackiego Kuratora Oświaty
 
Informujemy, że na podstawie zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty Nr 4/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. następujące konkursy zostały umieszczone w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021:
1) Konkurs Wiedzy o Annie Jenke;
2) Konkurs poetycki „…aby dojść do celu należy kroczyć drogą Prawdy, Dobra i Piękna”;
3) Konkurs „Christmas Melodies”.
Każdy z wymienionych konkursów może być umieszczony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 
Link:
 
GD
facebook