Strona głównaAktualnościOgólneMartyna Fudała laureatką ogólnopolskiego konkursu historycznego Katyń… Ocalić od zapomnienia „Pamięć dla przyszłości”

Dużym sukcesem zakończył się udział uczennic klasy II b Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu w ogólnopolskim konkursie historycznym dla młodzieży „Pamięć o przyszłości”, który był organizowany przez Stowarzyszenie Parafiada w ramach programu Katyń… Ocalić od zapomnienia. W ramach konkursu uczennice pisały prace na jeden z pięciu tematów. Martyna Fudała zajęła się tematem „Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych”, zaś Ania Gałasiewicz pisała na temat „Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie”.
Na mocy decyzji jury konkursowego Martyna Fudała zajęła II miejsce w swojej kategorii. Serdecznie gratulujemy Martynie uzyskanego sukcesu. Tu należy nadmienić, że laureaci wszystkich pięciu kategorii są zaproszeni na Konferencję Młodych Historyków „Pamięć dla przyszłości”, zaś ich prace mają się ukazać drukiem w materiałach pokonferencyjnych.
Opiekunem merytorycznym naszych uczennic był Jarosław Dyrda.

JD

facebook