Strona głównaAktualnościOgólneMateriały edukacyjne od IPN

Księgozbiór biblioteki szkolnej powiększył się o cenne materiały edukacyjne, otrzymane od Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie. Wśród nich: teki edukacyjne, na które składają się karty źródłowe (zdjęcia, dokumenty, plakaty), publikację Bolesława Orłowskiego „Swego nie znacie. Polski wkład do cywilizacji naukowo-technicznej”, serię ,,Bohaterowie Niepodległej” – upamiętniającą postacie, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Polski w różnych okresach jej najnowszych dziejów: w latach 1914–1918 i podczas walk o granice odrodzonej Rzeczypospolitej (1918–1921), w czasie II wojny światowej oraz narzuconych Polsce totalitarnych rządów komunistycznych.

Publikacje IPN stanowią ważną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, a przede wszystkim cenne źródło naukowe dla uczniów przygotowujących się do olimpiad, konkursów i zajęć lekcyjnych.

BB

facebook