Strona głównaAktualnościOgólneObchody 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej

16 października br. odbyła się w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu uroczysta akademia z okazji 250. rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która została powołana do życia z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego uchwałą sejmu rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r. Akademia została profesjonalnie przygotowana z udziałem uczniów przez Panią Zdzisławę Wandasiewicz, Panią Beatę Bałendo i Panią Paulinę Sawa. Młodzież wspaniale zaaranżowała rys historyczny KEN, występując w strojach historycznych i wcielając się w poszczególne postaci, które odegrały istotną rolę w procesie tworzenia KEN.

Podkreślenia wymaga fakt, że przy tym ważnym wydarzeniu zaszczycił swoją obecnością w szkole ks. prał. Marian Bocho, który jednocześnie pełni funkcję przedstawiciela organu prowadzącego szkołę. W tym wyjątkowym dniu Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu poinformował całą społeczność szkolną, że ks. Grzegorz Delmanowicz – dyrektor naszej szkoły znalazł się w gronie sześciu wyróżnionych osób z Podkarpacia, które otrzymały tytuł – Laureat Wojewódzkiego Konkursu „Nauczyciel wychowujący w do wartości” w 2023 r. oraz nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Nagroda została przyznana za wybitne osiągnięcia w następujących obszarach, m.in. za: 1) działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji; 2) organizowanie uroczystości szkolnych lub środowiskowych, takich jak: nadanie szkole lub placówce imienia, wręczenie sztandaru, dni patrona szkoły lub placówki, szkolne i środowiskowe o charakterze patriotycznym i innych kształtujących dojrzałość moralną młodego pokolenia; 3) prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z osobami posiadającymi niekwestionowany autorytet; 4) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych lub rekreacyjnych; 5) podejmowanie działań mających na celu kształtowanie u wychowanków postaw patriotycznych, obywatelskich, rozwijających samorządność, przedsiębiorczość; 6) zapewnianie skutecznej pomocy i opieki uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub dysfunkcyjnych; 7) aktywne uczestnictwo w pracy stowarzyszeń na rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 8) prowadzenie efektywnej działalności mającej na celu profilaktykę uzależnień i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży; 9) podejmowanie działań wolontariusza oraz organizowanie działalności wolontariackiej; 10) posiadanie udokumentowanego samorozwoju. Ks. prał. Marian Bocho wyraził podziw i uznanie wobec zaangażowania dyrektora szkoły, dziękując mu za jego wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju pracę z pasją!

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu podziękował kadrze pedagogicznej codzienne zaangażowanie, cierpliwość, codzienne wspieranie młodzieży oraz za liczne osiągnięcia w realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. Zwrócił również uwagę na obecną w szkole życzliwą i przyjazną atmosferę pracy, a także na wzajemny szacunek wśród pracowników liceum. Ks. prał. Marian Bocho, życząc pracownikom szkoły dalszych sukcesów w pracy i życiu osobistym, zachęcił wszystkich do naśladowania codziennego przykładu życia patronki szkoły – Służebnicy Bożej Anny Jenke.

JT

facebook