Strona głównaAktualnościOgólneNowa pracownia chemiczna.

W dniu 26 października br. w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu została otwarta nowa pracownia chemicznej. W ceremonii wzięli udział: ks. prał. Marian Bocho – proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu, reprezentujący organ prowadzący szkołę; ks. Krzysztof Szyndler – doradca metodyczny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli – Oddział w Przemyślu, reprezentujący ks. prał. Waldemara Janigę – Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu; Renata Chlebowska – Dyrektor Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta, reprezentująca Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha; Marta Kurpiel – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, reprezentująca Starostę Jarosławskiego Stanisława Kłopota; Zbigniew Hamielec – Wicedyrektor PCEN, Patrycja Stefanowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi nr 6 w Jarosławiu, Małgorzata Tołoczyńska-Lekacz – Kierownik Zespołu Nauczycieli Konsultantów PCEN w Rzeszowie, Izabela Pyra – konsultant metodyczny PCEN w Rzeszowie, Aneta Socha – Przewodnicząca Rady Rodziców PKLO w Jarosławiu, nauczyciele chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Jarosławia i powiatu jarosławskiego oraz nauczyciele i uczniowie jarosławskiego „Katolika”.

Ks. Grzegorz Delmanowicz – Dyrektor szkoły podkreślił, że „lekcje chemii opierają się na metodzie oglądowej i doświadczalnej. Organizacja tych zajęć wymaga więc odpowiedniego pomieszczenia do przechowywania sprzętu laboratoryjnego, odczynników i innych pomocy dydaktycznych. Uruchamiana dziś pracownia została wyposażona w stoły laboratoryjne, dygestorium, szafę na odczynniki oraz w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia różnych doświadczeń chemicznych. Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków rezerw celowych budżetu państwa”. Poświęcenia nowej sali dydaktycznej dokonał ks. prał. Marian Bocho.

Wyposażenie nowoczesnej pracowni chemicznej zaprezentowała Pani dr Renata Kasper-Pakosz – doradca metodyczny i nauczyciel chemii w jarosławskim „Katoliku”. Spotkanie zakończyło się lekcją otwartą pt. „Reakcje strącania osadów”, która została zorganizowana w ramach współpracy z PCEN – Oddział w Przemyślu jako forma doskonalenia dla nauczycieli chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Relację medialną z całego wydarzenia zapewniła Telewizja Rzeszów. Zapraszamy do obejrzenia nowoczesnej pracowni chemicznej podczas dnia otwartego naszej szkoły!

EJ

 

facebook