Strona głównaAktualnościOgólneWdzięczni za posługę

Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost – słowami św. Pawła ks. Łukasz Buczek, dyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, zwrócił się w jarosławskiej kolegiacie do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów, dziękując za obecność oraz słowa przepełnione serdecznością i wdzięcznością.

Ks. Łukasz Buczek, trzy lata temu, wspólnie z ks. prał. Marianem Bocho – proboszczem Kolegiaty Jarosławskiej i kadrą nauczycieli entuzjastów podjął trud tworzenia pięknego dzieła, jakim jest jedyne w diecezji katolickie liceum, prowadzone przez Parafię pw. Bożego Ciała.

Fundament szkoły stanowią wartości, które od początku określają kierunek jej rozwoju: Ratio, Fides, Patria. Na tym fundamencie wzrasta społeczność katolickiego liceum. Uczniowie Katolika, tak w środowisku nazywana jest szkoła, zdobywają wiedzę, rozwijają zdolności, pasje i zainteresowania, dzięki możliwościom wyboru, spośród szerokiej oferty kierunków kształcenia: medycznego, matematyczno-przyrodniczego, humanistyczno-prawnego, a także wielu propozycji zajęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych, innowacyjnych form kształcenia oraz indywidualnej opieki naukowej nauczycieli. Owocem tej pracy są liczne sukcesy licealistów w olimpiadach, konkursach wiedzy, przeglądach artystycznych. One cieszą i motywują do stwarzania uczniom coraz lepszych warunków do pracy i rozwoju.

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące, dzięki zaangażowaniu, ciężkiej pracy, pasji i silnej wierze księdza dyrektora Łukasza Buczka jest miejscem wszechstronnego intelektualnego i emocjonalnego wzrastania młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich. Miejscem, w którym społeczność szkolna skupiona jest wokół idei Prawdy, Dobra i Piękna.

Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg. Przed ks. Łukaszem Buczkiem Bóg postawił nowe zadania.

 

Beata Bałendo

Karolina Mazur

 

Przedstawiciele uczniów skierowali do Księdza Łukasza płynące z serca słowa:

Drogi Księże Łukaszu,

Dyrektorze naszej szkoły,

Nasz drogi przyjacielu…

Trudno jest nam dzisiaj stać tu, aby w pewien sposób pożegnać się z naszym Księdzem,

Chociaż w sumie to złe słowo, my się nie żegnamy, dla nas zawsze pozostanie Ksiądz dyrektorem naszego katolika, naszym przyjacielem.

To ciężka chwila…

Szkoła bez Ciebie drogi Księże to już nie to samo, będzie w niej pusto bez Twojej osoby, cicho bez Twojego głosu, smutno bez Twojego uśmiechu.

Włożyłeś w nią całe swoje serce i my o tym doskonale wiemy

Wiele nocy nieprzespanych, wiele godzin przepracowanych

Wiele ciężkich i trudnych decyzji do podjęcia

Dziś chcielibyśmy podziękować za wszystko co zrobił Ksiądz dla naszej szkoły, dla nas – uczniów

Dziękujemy za Księdza uśmiech, który rodził radość w naszych sercach i czynił każdy dzień piękniejszym

Dziękujemy za Księdza dobroć i cierpliwość, Księdza ciepło i wrażliwość

Dziękujemy za Księdza ogromne serce pełne miłości do każdego napotykanego człowieka

Dziękujemy za wszelkie starania, abyśmy się czuli w szkole jak w naszym drugim domu

Dziękujemy za świetlice, za kanapę, za każdą pracownie dostosowaną do potrzeb danego przedmiotu

Dziękujemy, że zawsze Ksiądz przy nas był, gdy nie dawaliśmy sobie rady z wieloma rzeczami

Dziękujemy za troskę, za pytania „jak sobie radzimy, czy dajemy radę…”

Przepraszamy, za nasze często strzelane fochy, które cierpliwie Ksiądz znosił

Za to, że może niekiedy zawiedliśmy Księdza w różnych kwestiach

Przepraszamy za to wszystko co było złe z naszej strony

Obiecujemy, że już na zawsze pozostanie Ksiądz w naszych sercach i pamięci, również poprzez modlitwę

Często przy różnych okazjach, czy to na rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego, czy przy rozpoczęciu nauki zdalnej dedykował Ksiądz nam słowa naszego wielkiego polaka Świętego Jana Pawła II, dzisiaj my chcemy zadedykować je Księdzu: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

DZIĘKUJEMY!

facebook