Strona głównaAktualnościOgólneRozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

W dniu 01. 09. 2022 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023. Po zakończeniu Mszy św. celebrowanej w Kolegiacie Jarosławskiej, w której wzięli udział pracownicy i uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu wraz pocztem sztandarowym, w budynku szkoły miało miejsce spotkanie z dyrektorem szkoły. Następnie uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z wychowawcami, które odbyły się w wyznaczonych salach dydaktycznych.

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej w jarosławskim “Katoliku” w ramach rozpoczęcia nowego roku szkolnego miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie pt. „Polska Walcząca”.

Ekspozycja składa się z siedemnastu plansz, które prezentują początki konspiracji we wrześniu 1939 r., formy walki przeciwko okupantowi zarówno niemieckiemu, jak i sowieckiemu, powstanie i działalność władz Rzeczpospolitej na uchodźstwie, działalność podziemnego sądownictwa i edukacji, przebieg Akcji „Burza” oraz wybuch Powstania Warszawskiego. W uroczystości uczestniczył wraz z pracownikami i uczniami „Katolika” ks. prał. Marian Bocho. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu podkreślił: – II wojna światowa pociągnęła za sobą miliony ofiar wśród polskich obywateli i niezliczone, niepowetowane straty dla naszej Ojczyzny i dla naszego narodu. Miliony musiały opuścić swoje domy, a tysiące Polaków przelało krew w walce z wrogiem. Jednocześnie zaznaczył, że inicjatywy i działania podejmowane przez naszych rodaków w czasie wojny powinny inspirować wszystkich nauczycieli i uczniów do niezłomności, heroizmu, a nade wszystko do twórczej służby na rzecz Rzeczpospolitej.

Wystawę można oglądać w szkole do końca września.

GD

facebook