Strona głównaAktualnościOgólneŚwiecką drogą do świętości

Jako społeczność Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu przygotowujemy się do uroczystości nadania imienia Anny Jenke. Temu wydarzeniu, które odbędzie się 10 czerwca 2021 r., towarzyszą wystawy, konkursy i liczne spotkania.
17 i 18 marca uczestniczyliśmy w ramach cyklu wielkopostnych spotkań z Anną Jenke w spotkaniu online z profesorem Stanisława Lenarem i księdzem doktorem Witoldem Burdą.

Spotkanie przed obrazem
Dyrektor szkoły ks. dr Grzegorz Delmanowicz był inicjatorem i organizatorem spotkania społeczności szkolnej z panem profesorem Stanisławem Lenarem – uczniem i późniejszym współpracownikiem Anny Jenke oraz autorem obrazu Służebnicy Bożej, który oficjalnie zostanie odsłonięty w dniu uroczystości nadania szkole imienia. W uczniowskiej pamięci Stanisława Lenara szczególne miejsce zajmuje nauczycielka języka polskiego Anna Jenke – osoba wyjątkowa, uważna na drugiego człowieka, polonistka, wychowawczyni, która swoją niezłomna postawą wskazywała i prowadziła uczniów drogą wiedzy, wiary i patriotyzmu. Kiedy Stanisław Lenar ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, otrzymał dwie propozycje pracy – objęcia posady asystenta w krakowskiej ASP oraz popartą przez Annę Jenke propozycję podjęcia pracy dydaktycznej w liceum plastycznym w Jarosławiu, którego był absolwentem. O wyborze zdecydowały wartości ideowe wyniesione ze szkoły, w której wszystko się zaczęło. W czasie spotkania profesor Stanisław Lenar, nazywając je spotkaniem przed obrazem, pokazał nam obraz Służebnicy Bożej Anny Jenke, swojej pani profesor, a wiele lat później dyrektora i koleżanki z pracy. Wyjaśnił symbolikę obrazu, zapraszając nas do osobistego świata wspomnień. Niecodziennie artysta uchyla drzwi do swojej pracowni i duszy, dzieląc się wspomnieniami i zamysłem artystycznym. Profesor zaznaczył, że obraz nieco się zmieni, gdyż nie jest jeszcze ukończony. 10 czerwca 2021 r. będziemy mogli go podziwiać, bez pośrednictwa oka kamery i zachwycić się każdym jego elementem, o którym mogliśmy usłyszeć. Liczymy na kolejne spotkania z Panem Profesorem, który jest również autorem projektu sztandaru naszego liceum. Poznanie koncepcji twórczej, tym razem związanej z weksylologią, będzie na pewno równie interesujące.

Wznowiony proces beatyfikacyjny Anny Jenke
Spotkanie z ks. dr. Witoldem Burdą – postulatorem wznowionego procesu beatyfikacyjnego Anny Jenke – poszerzyło naszą wiedzę o tym, czym są, jak przebiegają procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne. Ksiądz Witold Burda, który gościł w naszym liceum we czwartek, zapoznał nas z historią i aktualnym stanem procesu beatyfikacyjnego Anny Jenke.
Proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Anny Jenke rozpoczął się 26 marca 1993 r. Powołany i zaprzysiężony Trybunał Kościelny przesłuchał czterdziestu świadków życia Służebnicy Bożej, ze szczególnym uwzględnieniem Jej życia duchowego. 20 lutego 1999 r. odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka z licznym udziałem wiernych i zaproszonych gości. Odbyła się też wówczas sesja naukowa. Wykład Walor eklezjalny spodziewanej beatyfikacji Służebnicy Bożej Anny Jenke wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Misztal z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 27 maja 1999 r. zebrana dokumentacja, zamykająca etap diecezjalny, została przewieziona do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Ks. dr Witold Burda przygotowuje Positio o heroiczności cnót Anny Jenke. Opracowanie tego dokumentu to drugi z czterech etapów procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej.
Możliwość spotkania online z ks. dr. Witoldem Burdą było dla nas wszystkich niezwykle interesujące. Tym bardziej, że mogliśmy usłyszeć od postulatora procesu beatyfikacyjnego naszej Patronki tak wiele interesujących informacji. Już czekamy na kolejne spotkanie.

S.Z.

facebook