Strona głównaAktualnościOgólneXII Tydzień Wychowania

 

W dniach 11-17 września 2022 r. obchodziliśmy XII Tydzień Wychowania. Jego hasłem były słowa Chrystusa, zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). W tym roku towarzyszyła nam postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 r. W swoim nauczaniu i listach pasterskich poświęconych wychowaniu i katechezie dał wyraz temu, jak bliska jest mu problematyka wychowawcza. Wielką troską otaczał nauczycieli i katechetów. Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny. Uważał, że kluczem do odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się treścią katechezy dla młodzieży. Wychowawcom – Rodzicom, Nauczycielom, Katechetom i Duszpasterzom polecamy konferencję pt. „Spojrzał na niego z miłością. Jak być wychowawcą na wzór Chrystusa?”, w której można znaleźć inspirację do poradzenia sobie z sytuacjami, w których grozi zniechęcenie i utrata motywacji do dalszej pracy.

GD

facebook