Strona głównaAktualnościOgólneWystawa „Polskie Państwo Podziemne”

W naszym liceum została zainstalowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie pt. „Polskie Państwo Podziemne”. Ekspozycja przybliża historię polskiej konspiracji cywilnej i wojskowej w czasie II wojny światowej. Wprowadza w strukturę terytorialną i organizacyjną Polskiego Państwa Podziemnego na Rzeszowszczyźnie. Oglądający wystawę może poznać formy i metody walki z okupantem, m.in. akcje sabotażowe i dywersyjne, wywiad i kontrwywiad oraz zagadnienia łączności, aprowizacji i aktywności informacyjno-propagandowej. Ekspozycja prezentuje konspiracyjną działalność głównych partii politycznych i delegatów rządu emigracyjnego, przedstawia rolę podziemnego sądownictwa, tajnego nauczania i przykłady pomocy niesionej ludności żydowskiej oraz przywołuje sylwetki osób zaangażowanych w konspirację: dowódców, żołnierzy, łączniczek, kurierów i kapelanów – którzy po wojnie przez wiele lat byli we własnym kraju traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Wystawa ukazuje także przygotowania, przebieg i skutki akcji „Burza” na terenie Podokręgu AK Rzeszów oraz sytuację na Rzeszowszczyźnie po wkroczeniu Armii Czerwonej, w tym sowieckie represje wobec żołnierzy podziemia.

GD

 

facebook