Strona głównaAktualnościOgólneWystawa „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”

W jarosławskim „Katoliku” została zainstalowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie pt. „Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit”. Pierwsza część ekspozycji zwięźle przedstawia genezę Zbrodni Katyńskiej: od sojuszu Stalina z Hitlerem zapisanego w pakcie Ribbentrop-Mołotow, przez sowiecką napaść na Polskę z 17 września 1939 r., osadzenie polskich oficerów w  więzieniach i obozach NKWD, aż po decyzję Biura Politycznego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu jeńców przetrzymywanych w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 11 tysięcy polskich więźniów ze wschodnich terytoriów II Rzeczypospolitej. Druga część wystawy to historia poszukiwania zaginionych polskich oficerów, odkrycia okrutnej prawdy o ich śmierci oraz walki z próbami jej ukrycia przez sowieckie władze i kolaborujących z nimi polskich komunistów. Zamordowani byli elitą polskiej armii i społeczeństwa. Wśród 21 857 zamordowanych osób było 12 generałów, około 8250 oficerów Wojska Polskiego, ponad 6300 funkcjonariuszy policji, żandarmerii, Straży Więziennej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, pracowników wywiadu i kontrwywiadu II Rzeczypospolitej Polskiej oraz 7305 osób z więzień NKWD. Oprócz zawodowych wojskowych i policjantów, dużą grupę stanowili oficerowie rezerwy – w życiu cywilnym wykonujący różne zawody. Wśród zabitych było 920 lekarzy i farmaceutów, 770 naukowców i nauczycieli, 650 inżynierów, 450 prawników, politycy, przedstawiciele władz samorządowych, urzędnicy, ziemianie, księża i osadnicy wojskowi. Cześć ich pamięci!

GD

facebook