Strona głównaAktualnościOgólneWystawa pt. „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939-1941”

Wystawa pt. „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939-1941” została przygotowana we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Ekspozycja składa się z 18 paneli. Przedstawia ona przebieg wydarzeń na terenach wchodzących w skład obecnego województwa podkarpackiego, które znalazły się w 1939 r. pod okupacją sowiecką, w tym: agresja sowiecka na Polskę we wrześniu 1939 r., represje wobec polskich żołnierzy oraz ludności cywilnej, działania NKWD i sowieckiego wymiaru sprawiedliwości na ziemiach okupowanych oraz barbarzyńskie deportacje ludności polskiej w 1940 r.  w głąb ZSRR. Na wystawie zaprezentowano przekształcenia społeczno-ekonomiczne na zajętych terenach naśladujące model radziecki, sowietyzację szkolnictwa, walkę z religią, a także indoktrynację ogółu społeczeństwa. Na wystawie ukazano również przygotowania ZSRR i III Rzeszy do wojny, przebieg działań wojennych w czerwcu 1941 r. oraz masową eksterminację więźniów politycznych przez wycofujące się NKWD.

 

facebook