Strona głównaAktualnościOgólneXXIII Dzień Papieski – Jan Paweł II. Cywilizacja życia

Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II. Polacy gromadzą się wtedy na liturgiach, nabożeństwach, czuwaniach modlitewnych, medytacjach oraz konferencjach poświęconych nauczaniu Ojca Świętego. W ramach obchodów tego dnia jest organizowana publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. Stypendyści są często określani mianem „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

Hasło XXIII Dnia Papieskiego „Cywilizacja życia”, który będziemy obchodzić 15 października br., zaczerpnięte zostało z encykliki św. Jana Pawła II „Evangelium vitae”, o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia. Budowanie takiej cywilizacji jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa. Konkretnymi środowiskami, w których „cywilizacja życia” znajduje swój najbardziej żyzny grunt są: rodzina, dzieci i młodzi.

GD

facebook