Strona głównaWYSTAWY HISTORYCZNE

Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych do udziału w projekcie pt. „Z Anną Jenke poznajemy historię naszej Ojczyzny”. W ramach realizacji tego projektu będzie można zwiedzać wystawy historyczne, eksponowane w bieżącym roku szkolnym na terenie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. Terminy prezentacji wystaw, przygotowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, zostały podane w harmonogramie. Uczniowie, którzy wraz z opiekunem przybędą do naszej szkoły, aby obejrzeć daną ekspozycję, będą mogli także wziąć udział w zajęciach edukacyjnych z historii prowadzonych przez naszych licealistów. Planowany termin wizyty należy uzgodnić telefonicznie, dzwoniąc do Sekretariatu szkoły w godz. 08.00-15.00 (tel. 733 233 133).

Harmonogram wystaw historycznych:
1. Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia (08.10.2021 r. – 30.11.2021r.),
2. Ojcowie Niepodległości (29.10. 2021 r. – 30.11.2021 r.),
3. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – Kościół – władza – opór społeczny (30.11. 2021 r. – 23.12.2021 r.),
4. Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku (01.02.2022 r. – 12.03.2022 r.),
5. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej w Małopolsce w latach 1939–1945 (12.03.2022 r. – 10.04.2022 r.),
6. Katyń. Zbrodnia, która miała być zapomniana (10.04.2022 r.- 30.04.2022 r.)
7. Symbole naszej historii – część I (30.04. 2022 r. – 30.05.2022 r.),
8. Cisza przed burzą… ostatnie lato II RP (30.05. 2022 r. – 30.06.2022 r.).

Ks. Grzegorz Delmanowicz
Dyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny
Jenke w Jarosławiu

facebook