Strona głównaO szkole

O szkole

Z serca błogosławię inicjatywę tworzenia nowej placówki oświatowej – Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Życzę, by nowa szkoła realizowała ideały promowane przez Patronkę.

abp Adam Szal

metropolita przemyski

Z nadzieją przyjmuję powołanie w naszym środowisku edukacyjnym Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Nowoczesny system edukacyjny musi dawać szansę wyboru młodzieży miejsca i formy realizacji kolejnego etapu kształcenia. Jest to ważna decyzja zarówno dla rodziców jak i ucznia. Wyrażam głęboką nadzieję, że uruchamiane katolickie liceum znajdzie wielu zwolenników i stanie się interesującą alternatywą w powiatowym systemie kształcenia ponadpodstawowego.

Tadeusz Chrzan

starosta jarosławski

Chcemy stworzyć taką szkołę, aby była darem dla młodzieży, na ich “dziś i jutro” życia, by pomogła im we wszechstronnym wzrastaniu – intelektualnym, duchowym i emocjonalnym, by była czasem budowania trwałego fundamentu życia, by po latach wspominali tę szkołę jako najpiękniejsze i najważniejsze doświadczenie młodości.

ks. Marian Bocho

proboszcz parafii

Wspieram inicjatywę zorganizowania Liceum Katolickiego w budynku po Publicznym Gimnazjum Nr 3, który w wyniku reformy szkolnictwa pozostawał niezagospodarowany. Cieszę się, że będzie tam nadal prowadzona działalność edukacyjna, a młodzież będzie miała możliwość kształcenia się w duchu chrześcijańskich wartości.

Waldemar Paluch

burmistrz jarosławski

Kiedy Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno…

Na początku było… Gimnazjum. Szkoła z dumą nosząca imię księdza – poety Jana Twardowskiego. Szkoła, której 450- letnie mury nieprzerwanie wypełniał uczniowski gwar. Szkoła, w której uczeń był najważniejszy, w której nauczyciele i rodzice połączeni ,,Wspólną Troską” wymieniali doświadczenia i pogłębiali swoją wiedzę. O kim? O młodym, poszukującym, otwartym, często zbuntowanym młodym człowieku. W brzmieniu pieśni patriotycznych, kolęd i pastorałek, pięknych i mądrych słów wypełniających sale lekcyjne i korytarze szkolne wzrastali wyjątkowi, młodzi ludzie. Szkoła z osiągnięciami, sukcesami i nowatorskimi inicjatywami.

Przyszedł czas reformy i wygaszenia szkoły. Wtedy zrodziła się myśl, aby kontynuować to, co z takim trudem zbudowano.
Jesteśmy przekonani, iż Patron ksiądz Jan Twardowski, pomógł nam znaleźć rozwiązanie.To przecież Jego słowa powtarzaliśmy w trudnych chwilach: “Kiedy Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno”. I tak powstało Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy parafii rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała. Kadra nauczycieli entuzjastów, której serca i umysły wypełniają wiedza, wiara, energia i optymizm, gotowa jest zdobywać z licealistami najwyższe szczyty wiedzy. Kierunek będą nam wyznaczały: RATIO FIDES PATRIA.

RATIO
Naszą ambicją jest przekazywać młodym ludziom wiedzę na najwyższym poziomie. Rozbudzać w nich chęć do poszukiwania, odkrywania i zdobywania mądrości płynącej z rzetelnej nauki. Współpraca z uczelniami, zajęcia laboratoryjne, koła przedmiotowe i artystyczne, indywidualna opieka naukowa nad każdym uczniem to nasza wspólna droga, którą będziemy przemierzać z licealistami.
Horacy twierdził, iż “Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął, miej odwagę być mądrym, zacznij”. Warto zacząć z nami.

FIDES
Życie w zgodzie z Dekalogiem, kroczenie drogą prawdy i miłości pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie: Jak żyć, by życie miało sens i wartość? Wzrastanie w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi jest dla współczesnego młodego człowieka wyzwaniem. Wymaga świadomego i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Katolickie liceum jest miejscem duchowego rozwoju osób tworzących wspólnotę szkolną.

PATRIA
Pielęgnowanie wartości zakorzenionych w chrześcijańskiej historii naszej Ojczyzny to powinność każdego człowieka. W naszym liceum pragniemy rozbudzać i pielęgnować ducha patriotyzmu rozumianego jako miłość do Ojczyzny i narodu. Na tym fundamencie budować szacunek do drugiego człowieka, rozumienia jego zachowań i postaw.

Zaczynamy tworzyć naszą historię. Możesz być jej częścią. Czekamy na Ciebie.

facebook