Strona głównaAktualnościOgólneKATOLIK uzyskał tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2024”

11 stycznia br. Wydawnictwo „Perspektywy” ogłosiło kolejny raz Ranking najlepszych liceów i techników, który obejmuje ponad 1500 szkół w Polsce. W  26. edycji poddano analizie wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryteria wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz, w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiu uplasowało się w tegorocznym rankingu „Perspektyw” na wysokiej pozycji. Uzyskaliśmy tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 2024” oraz 1 miejsce wśród liceów w Jarosławiu, 1 miejsce w powiecie jarosławskim, 13 na Podkarpaciu, 278 miejsce w Polsce.  Awansowaliśmy o 240 pozycji (z 518 miejsca na 278).

Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).

W Rankingu Szkół Olimpijskich 2024 uzyskaliśmy 44 miejsce w Polsce. Ta wysoka lokata to efekt sukcesów odniesionych przez naszych licealistów w Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a także w Olimpiadzie „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego”.

Tegoroczny sukces cieszy nas tym bardziej, że jesteśmy jedną z najmłodszych placówek oświatowych na mapie miasta, powiatu i kraju. Startowaliśmy z 909 miejsca, a dzisiaj nasze liceum może poszczycić się znaczącym awansem.

Ranking Liceów i Techników „Perspektywy” jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Jego głównymi adresatami są uczniowie i ich rodzice, podejmujący bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia.

Szczegółowe informacje o Rankingu „Perspektyw” znajdują się pod adresem: https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-podkarpacki

GD

 

facebook