Strona głównaAktualnościOgólneKONKURS WIEDZY O ANNIE JENKE

Konkurs Wiedzy o Annie Jenke został zorganizowany przez Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Jego celem było: pogłębienie wiedzy o życiu Służebnicy Bożej i popularyzacja jej osoby, ukazanie Anny Jenke jako wzorca osobowego i autorytetu dla nauczycieli i uczniów, uczczenie 100. rocznicy urodzin Służebnicy Bożej, rozwijanie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych, upowszechnianie postaw patriotycznych, rozwijanie kompetencji literackich, współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za edukację i integrowanie środowisk szkolnych, współdziałanie z podmiotami promującymi wartości uosabiane przez Annę Jenke, upowszechnianie wartości chrześcijańskich wśród uczniów i motywowanie ich do twórczego wykorzystywania czasu. Konkurs został objęty patronatem Starosty Jarosławskiego, Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio FARA i „Gazety Jarosławskiej”.

W I etapie Konkursu wzięło udział 21 uczniów klas VIII, reprezentujących 12 szkół podstawowych. Komisja konkursowa dokonała weryfikacji wyniku testu online przeprowadzonego za pomocą aplikacji testportal.pl i zakwalifikowała do II etapu 20 uczniów. W ramach II etapu uczniowie przygotowali wypracowania, interpretując wybraną sentencję Anny Jenke w oparciu o wybrane fakty z jej biografii oraz własne spostrzeżenia i obserwacje. Wśród sentencji znalazły się następujące stwierdzenia: „Musimy kształcić sumienie i postępować według jego rad. Nie wolno nawet w małych rzeczach ustąpić” (Rekolekcje – 1939 r.); „Jeśli dostaniemy dobre świadectwo, to kiedyś z radością pojedziemy na wakacje do nieba…” (16 II 1941 r.); „Po deszczu jest słońce… Tak bardzo się chcę uczyć” (8 X 1944 r.); „Tak bardzo chcę dużo dobrego zrobić dla ludzkości, a na razie przez  malutkie ofiarki” (24 IX 1944 r.); „Trzeba zawsze czegoś pragnąć, do czegoś tęsknić, czegoś oczekiwać…” (1 XI 1953 r.) Prace pisemne zostały ocenione według następujących kryteriów: wartość merytoryczna, zgodność pracy z wybraną myślą Anny Jenke, poziom literacki, oryginalność, styl i poprawność językowa.

Rozstrzygnięcie Konkursu odbyło się 12 kwietnia br. Komisja konkursowa, po dokonaniu końcowego zestawienia punktacji, wyłoniła listę ostatecznych zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli Martyna Blacharska ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej oraz Bartosz Gołąb ze Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej. Drugie miejsce zostało przyznane Oliwii Pantoł ze Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu oraz Dominice Katan ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu. Trzecie miejsce otrzymała Emilia Bednarska ze Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu. W gronie wyróżnionych uczestników Konkursu znaleźli się następujący uczniowie: Julia Drapała ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Radochońskiego w Wierzbnej, Anna Baran ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, Andżelika Krzeszowiec ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu, Julia Kołodziej i Mateusz Madaj ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie oraz Anna Chrobak ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza z Oddziałem Przedszkolnym w Pawłosiowie.

Rozdanie nagród miało miejsce w jarosławskim „Katoliku” w dniu 25 kwietnia br. Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe statuetki, a wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań pamiątkowe dyplomy i nagrody. W związku z tym, że „Konkurs Wiedzy o Annie Jenke na 100-lecie jej urodzin dla uczniów klas VIII szkół podstawowych z terenu powiatu jarosławskiego” został umieszczony w przygotowywanym przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2020/2021”, jego laureaci otrzymają również odpowiedni wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz dodatkowe punkty w ramach rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Upominki wręczone uczestnikom Konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke i Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu. Po rozdaniu nagród uczestnicy konkursu zostali oprowadzeni po budynku Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu ora zwiedzili salę poświęconą Służebnicy Bożej Annie Jenke. Medialne relacje z przebiegu Konkursu zapewniły następujące ośrodki: Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej – Radio FARA, „Gazeta Jarosławska” oraz miesięcznik Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu „W cieniu Kolegiaty”.

GD

 

facebook