Strona głównaAktualnościOgólneModlitwa o beatyfikację Anny Jenke w Jarosławskim Opactwie

W dniu 9 kwietnia br. w kościele rektoralnym pw. św. Mikołaja i św. Stanisława Biskupa w Jarosławiu odbyło się kolejne spotkanie modlitewne przygotowujące społeczność szkolną do uroczystości przyjęcia Anny Jenke za patronkę Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. Mszy św. dziękczynnej za dar życia Służebnicy Bożej w 100. rocznicę jej urodzin przewodniczył ks. prał. Marian Bocho. Homilię wygłosił ks. dr Grzegorz Delmanowicz. W Eucharystii wzięli również udział członkowie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke. W ramach procesji z darami do Ołtarza Księga Duchowych Darów, w której zostały zapisane działania podjęte w ramach roku 100. rocznicy urodzin Sługi Bożej przez Członków Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, osoby należące do Koła Towarzystwa w Świdnicy i Zręcinie, do Młodzieżowego Koła w Lublinie, a także przez wielu rodaków, mieszkających w różnych zakątkach naszej Ojczyzny. Wśród nich znalazły się podejmowane wyrzeczenia (np. post ścisły, ofiarowane cierpienie i cierpliwie znoszone trudy życia), dzieła modlitewne (zamówione Msze św., uczestnictwo w adoracjach eucharystycznych, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego, rozważanie tajemnic różańcowych, udział w nabożeństwie pięciu pierwszych sobót miesiąca i nowennie do św. Józefa), a także różne dzieła miłości (pełnienie dobrych uczynków, materialne wspieranie potrzebujących, utrzymywanie rodzinnego grobowca Anny Jenke, angażowanie się w działania służące upowszechnianiu Służebnicy Bożej i jej dzieła, troska o utrzymanie miejsc kultu przy ulicy Jana Pawła II w Jarosławiu). Po zakończeniu Mszy św. członkowie Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke złożyli kwiaty pod nagrobną tablicą, celebrans odmówił modlitwę o beatyfikację Sługi Bożej, a uczestnicy Eucharystii otrzymali pierwszy, okolicznościowy numer gazetki szkolnej „Katolik”, który został przygotowany przez uczniów Liceum pod kierunkiem Pani dr Karoliny Mazur.

Link: Gazetka szkolna “Katolik” nr 1/2021

GD

facebook