Strona głównaAktualnościOgólneUdział licealistów w projekcie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Praktyk Biznesu”

W dniu 25 maja 2021 r. uczniowie klas drugich Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu uczestniczyli w spotkaniu online „Praktyk Biznesu” z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Celem spotkania było zainspirowanie oraz motywowanie uczniów planujących w przyszłości prowadzenie własnego przedsiębiorstwa; rozbudzenie i wzmocnienie postawy proaktywnej i proprzedsiębiorczej; promowanie samozatrudnienia oraz idei startupu. Prowadzący spotkanie Pan Kamil Flig z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH przekazał licealistom wiedzę niezbędną do rozpoczęcia własnego biznesu oraz wskazał najważniejsze cechy i umiejętności niezbędne w kształtowaniu zmysłu przedsiębiorczości. Zdobyta wiedza i umiejętności przydadzą się także tym, którzy nie planują własnego biznesu. Udział w spotkaniu pozwolił licealistom na poszerzenie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas lekcji z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. Spotkanie było organizowane w ramach działań towarzyszących XVI Edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

MW

facebook