Strona głównaAktualnościOgólneRozpoczęliśmy rok szkolny 2021/2022. Wystawa poświęcona II Wojnie Światowej w Jarosławskim „Katoliku”.

Inauguracja nowego roku szkolnego Nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu uczestniczyli w ramach inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 w otwarciu wystawy przygotowanej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie pt. „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941”.

Ekspozycja składa się z 18 paneli. Przedstawiają one przebieg wydarzeń na terenach wchodzących w skład obecnego województwa podkarpackiego, które znalazły się w 1939 r. pod okupacją sowiecką, w tym agresję sowiecką na Polskę we wrześniu 1939 r., represje wobec polskich żołnierzy i ludności cywilnej, działania NKWD i sowieckiego wymiaru sprawiedliwości na ziemiach okupowanych, a także barbarzyńskie deportacje ludności polskiej w 1940 r. w głąb ZSRR. Panele ilustrują również przekształcenia społeczno-ekonomiczne na zajętych terenach naśladujące model radziecki, sowietyzację szkolnictwa, walkę z religią, indoktrynację ogółu społeczeństwa, przygotowania ZSRR i III Rzeszy do wojny, przebieg działań wojennych w czerwcu 1941 r. oraz masową eksterminację więźniów politycznych przez wycofujące się NKWD.

Wystawa nosząca tytuł „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941” rozpoczyna cykl comiesięcznych ekspozycji historycznych „Z Anną Jenke poznajemy historię naszej Ojczyzny”, które będą mogli oglądać uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych Miasta Jarosławia i Powiatu Jarosławskiego w ramach tzw. lekcji edukacyjnych. Celem tego przedsięwzięcia jest poszerzanie wiedzy o historii Polski wśród młodzieży, kształtowanie postawy patriotyzmu, przybliżenie postaci polskich bohaterów oraz kształtowanie postawy szacunku wobec osób walczących w obronie Ojczyzny. Podjęta inicjatywa została objęta patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia, Starosty Jarosławskiego oraz Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej – Radio Fara.

Ks. Grzegorz Delmanowicz

facebook