Strona głównaAktualnościOgólneUdział licealistów w projekcie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Uczniowie klas drugich i trzeciej uczestniczyli w cyklu wykładów online prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dr Miłosz Puczydłowski z Instytutu Filozofii i Socjologii wprowadził licealistów w złożoność zagadnienia Unde malum? – skąd zło i co z nim czynić? Po wykładzie był czas na ciekawą dyskusję, w którą włączyli się też inni uczestnicy spotkania.

Dylematy moralne w życiu codziennym to temat kolejnego wykładu. Dr Antoni Płoszczyniec pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii, adiunkt Katedry Etyki Ogólnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie skupił zainteresowanie licealistów na różnicach między konfliktem a dylematem moralnym. Żywa dyskusja o dylematach moralnych ludzi żyjących w różnym czasie historycznym zakończyła się interesującymi wnioskami i dojrzałą oceną przywoływanych sytuacji.

Prof. dr hab. Piotr Kołodziej z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprosił uczestników do rozmowy na temat po co i jak czytać teksty kultury. Obraz niderlandzkiego malarza Pietera Bruegla (starszego) Dwie małpy oraz wiersz Dwie małpy Bruegla Wisławy Szymborskiej stały się płaszczyzną do rozważań o dialogu malarstwa z literaturą. Odsłanianie kolejnych ukrytych sensów obu tekstów skupiało uwagę uczestników wykładu. Perspektywa wielowymiarowego spojrzenia na teksty kultury z uwzględnieniem czasu historycznego i doświadczeń twórców pozwoliła dostrzec ich ponadczasowość.

Udział w cyklu spotkań pozwolił licealistom na pogłębienie wiedzy, refleksję i na najważniejsze spotkanie z samym sobą.

BB

facebook