Strona głównaKadraAlbina Biedroń

Albina Biedroń

Magister matematyki. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ma bardzo duże doświadczenie w nauczaniu matematyki w liceum ogólnokształcącym. Od 2001 roku przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do różnorodnych konkursów matematycznych organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym,dzięki którym dostają się na wybrane przez siebie wyższe uczelnie Odnoszą również sukcesy w konkursach matematycznych Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki OKE w Krakowie. Za swoje wyróżniające osiągnięcia była nagradzana nagrodami Ministra Edukacji Narodowej,Kuratora Oświaty, Starosty oraz Złotym Medalem za swoje zasługi.

facebook